جستجو

لیست رشته های دانشگاه خاور نزدیک NEU 2023-2024

لیست رشته ها | قیمت رشته ها | کاردانی و کارشناسی دانشگاه خاور نزدیک قبرس

دانشکده آموزش آتاتورکزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
آموزش نوجوانانترکی4560028003190تماس بگیرید
آموزش هنرترکی4560028003190تماس بگیرید
تدریس در کلاس درسترکی4560028003190تماس بگیرید
آموزش کامپیوتر و فناوری آموزشیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
آموزش کامپیوتر و فناوری آموزشیترکی4560028003190تماس بگیرید
آموزش زبان انگلیسیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
تدریس جغرافیاترکی4560028003190تماس بگیرید
آموزش کم شنواییترکی4560028003190تماس بگیرید
آموزش تاریخترکی4560028003190تماس بگیرید
تدریس ریاضی برای مدارس ابتداییترکی4560028003190تماس بگیرید
تدریس ریاضیترکی4560028003190تماس بگیرید
آموزش موسیقیترکی4560028003190تماس بگیرید
تدریس فلسفهترکی4560028003190تماس بگیرید
آموزش پیش دبستانیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
آموزش پیش دبستانیترکی4560028003190تماس بگیرید
تدریس علوم اجتماعیترکی4560028003190تماس بگیرید
آموزش ویژهترکی4560028003190تماس بگیرید
برنامه آموزشی برای افراد آسیب دیده ذهنیترکی4560028003190تماس بگیرید
آموزش طراحی فناوریترکی4560028003190تماس بگیرید
آموزش زبان ترکیترکی4560028003190تماس بگیرید
دانشکده / معماریزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
معماریانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
معماریترکی4560028003190تماس بگیرید
معماری داخلیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
معماری داخلیترکی4560028003190تماس بگیرید
معماری منظرانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
دانشکده / هنر و علومزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
زبان و ادبیات انگلیسیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
جغرافیاترکی4560028003190تماس بگیرید
تاریخترکی4560028003190تماس بگیرید
ریاضیاتانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
ریاضیاتترکی4560028003190تماس بگیرید
زیست شناسی مولکولی و ژنتیکانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
زیست شناسی مولکولی و ژنتیکترکی4560028003190تماس بگیرید
روانشناسیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
روانشناسیترکی4560028003190تماس بگیرید
ترجمه و تفسیرترکی/انگلیسی4560028003190تماس بگیرید
زبان و ادبیات ترکیترکی4560028003190تماس بگیرید
دانشکده / عمران و محیط زیستزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
مهندسی عمرانانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی عمرانترکی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی محیط زیستانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
دانشکده / ارتباطاتزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
کارتون و انیمیشنترکی4560028003190تماس بگیرید
فیلمسازی و پخشانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
روزنامه نگاریانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
روزنامه نگاریترکی4560028003190تماس بگیرید
روابط عمومی و تبلیغاتانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
روابط عمومی و تبلیغاتترکی4560028003190تماس بگیرید
رادیو، تلویزیون و سینماترکی4560028003190تماس بگیرید
ارتباطات بصری و طراحیترکی4560028003190تماس بگیرید
دانشکده / دندان پزشکیزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
دندانپزشکیانگلیسی511600-12430تماس بگیرید
دندانپزشکیترکی59400-10120تماس بگیرید
دانشکده /اقتصاد و داراییزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
بانکداری و حسابداریانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
بانکداری و مالیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
بانکداری و مالیترکی4560028003190تماس بگیرید
مدیریت کسب و کارانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مدیریت کسب و کارترکی4560028003190تماس بگیرید
سیستم های اطلاعات کامپیوتریانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
سیستم های اطلاعات کامپیوتریترکی4560028003190تماس بگیرید
اقتصادانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
اقتصادترکی4560028003190تماس بگیرید
روابط اتحادیه اروپاانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
روابط اتحادیه اروپاترکی4560028003190تماس بگیرید
مدیریت منابع انسانیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مدیریت منابع انسانیترکی4560028003190تماس بگیرید
روابط بین المللیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
روابط بین المللیترکی4560028003190تماس بگیرید
مدیریت بازرگانی بین المللیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مدیریت بازرگانی بین المللیترکی4560028003190تماس بگیرید
بیمه و علوم اکچوئریترکی4560028003190تماس بگیرید
مدیریت دانش و سوابقترکی4560028003190تماس بگیرید
بازار یابیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
بازار یابیترکی4560028003190تماس بگیرید
سیستم های مدیریت اطلاعاتانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
سیستم های مدیریت اطلاعاتترکی4560028003190تماس بگیرید
علوم سیاسیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
علوم سیاسیترکی4560028003190تماس بگیرید
مدیریت دولتیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مدیریت دولتیترکی4560028003190تماس بگیرید
دانشکده / مهندسیزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
مهندسی هوش مصنوعیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی خودروانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی زیستیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی پزشکیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی رایانهانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی رایانهترکی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی برق و الکترونیکانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی برق و الکترونیکترکی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی مواد غذاییانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی مواد غذاییترکی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی صنایعانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی سیستم های اطلاعاتانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی سیستم های اطلاعاتترکی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی مکانیکانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی مکانیکترکی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی علوم مواد و نانوتکنولوژیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی مکاترونیکانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی نفت و گاز طبیعیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مهندسی نرم افزارانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
دانشکده / هنرهای زیبازبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
طراحی گرافیکترکی4560028003190تماس بگیرید
هنرهای پلاستیکیترکی4560028003190تماس بگیرید
دانشکده / علوم بهداشتیزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
شنوایی شناسیترکی4560028003190تماس بگیرید
شنوایی شناسیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
رشد کودکترکی4560028003190تماس بگیرید
مدیریت اضطراری و بلایاترکی4560028003190تماس بگیرید
پیریترکی4560028003190تماس بگیرید
مدیریت سلامتترکی4560028003190تماس بگیرید
ماماییترکی4560028003190تماس بگیرید
تغذیه و رژیم غذاییانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
تغذیه و رژیم غذاییترکی4560028003190تماس بگیرید
کار درمانیترکی4560028003190تماس بگیرید
بهداشت و ایمنی شغلیترکی4560028003190تماس بگیرید
فیزیوتراپی و توانبخشیترکی4560028003190تماس بگیرید
فیزیوتراپی و توانبخشیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
گفتار و زبان درمانیترکی4560028003190تماس بگیرید
کار اجتماعیترکی4560028003190تماس بگیرید
دانشکده / حقوقزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
حقوقترکی4560028003190تماس بگیرید
حقوق بین المللیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
دانشکده / پرستاریزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
پرستاریانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
پرستاریترکی4560028003190تماس بگیرید
دانشکده / پزشکیزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
پزشکیانگلیسی612600-13480تماس بگیرید
پزشکیترکی612600-13480تماس بگیرید
دانشکده / داروسازیزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
داروسازیانگلیسی58600-47654300
دانشکده / هنرهای نمایشیزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
بازیگریترکی4560028003190تماس بگیرید
درام نویسیترکی4560028003190تماس بگیرید
دانشکده / الهیاتزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
مطالعات الهیاتترکی4560028003190تماس بگیرید
دانشکده / دامپزشکیزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
دامپزشکیانگلیسی58600-47654300
دامپزشکیترکی58600-47654300
دانشکده / عدالتزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
عدالتترکی2560028003190تماس بگیرید
دانشکده مدرسه گردشگری و هتلداریزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
غذا شناسیترکی4560028003190تماس بگیرید
غذا شناسیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
گردشگری و هتلداریانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
گردشگری و هتلداریترکی4560028003190تماس بگیرید
دانشکده / علوم ورزشیزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
تربیت بدنی و آموزش ورزشترکی4560028003190تماس بگیرید
تربیت بدنی و آموزش ورزشانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
مدیریت ورزشیترکی4560028003190تماس بگیرید
مدیریت ورزشیانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
تفریحترکی4560028003190تماس بگیرید
تفریحانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
آموزش مربیگریترکی4560028003190تماس بگیرید
آموزش مربیگریانگلیسی4560028003190تماس بگیرید
دانشکده / فنی حرفه ای کاردانیزبانسالشهریه سالیانه یورو (€)۵۰٪ بورسیهمبلغ نهایی با بیمه و مالیاتبورسیه ویژه راهجو
حسابداری و مالیاتانگلیسی2560028003190تماس بگیرید
حسابداری و مالیاتترکی2560028003190تماس بگیرید
بیهوشیترکی2560028003190تماس بگیرید
فناوری انرژی و منابع جایگزینترکی2560028003190تماس بگیرید
ترجمه کاربردی انگلیسیانگلیسی2560028003190تماس بگیرید
مرمت معماریترکی2560028003190تماس بگیرید
تکنسین شنوایی سنجیترکی2560028003190تماس بگیرید
فن آوری های خودکارترکی2560028003190تماس بگیرید
بانک و بیمهانگلیسی2560028003190تماس بگیرید
بانک و بیمهترکی2560028003190تماس بگیرید
فناوری دستگاه های زیست پزشکیترکی2560028003190تماس بگیرید
تکنولوژی ساخت و سازترکی2560028003190تماس بگیرید
رشد کودکترکی2560028003190تماس بگیرید
برنامه نویسی کامپیوترانگلیسی2560028003190تماس بگیرید
برنامه نویسی کامپیوترترکی2560028003190تماس بگیرید
فناوری کامپیوتر و برنامه نویسیترکی3560028003190تماس بگیرید
فن آوری های ساختمانی و نقشه کشی فنیترکی3560028003190تماس بگیرید
هنر آشپزیترکی2560028003190تماس بگیرید
تکنسین دیالیزانگلیسی2560028003190تماس بگیرید
تکنسین دیالیزترکی2560028003190تماس بگیرید
مراقبت از سالمندانترکی2560028003190تماس بگیرید
فناوری های برق و الکترونیکترکی3560028003190تماس بگیرید
تکنسین الکترو نوروفیزیولوژیترکی2560028003190تماس بگیرید
فناوری های الکترونیکیانگلیسی2560028003190تماس بگیرید
فناوری های الکترونیکیترکی2560028003190تماس بگیرید
اولین و تکنیک کمک اضطراریانگلیسی2560028003190تماس بگیرید
اولین و تکنیک کمک اضطراریترکی2560028003190تماس بگیرید
فیلمسازیانگلیسی2560028003190تماس بگیرید
تجارت خارجیترکی2560028003190تماس بگیرید
طراحی گرافیکترکی2560028003190تماس بگیرید
آرایش مو و مراقبت از زیباییترکی2560028003190تماس بگیرید
آزمایشگاه و تکنسین بهداشت دامپزشکیترکی2560028003190تماس بگیرید
اسناد پزشکی و منشیترکی2560028003190تماس بگیرید
فناوری تصویربرداری پزشکیانگلیسی2560028003190تماس بگیرید
فناوری تصویربرداری پزشکیترکی2560028003190تماس بگیرید
تکنسین آزمایشگاه پزشکیترکی2560028003190تماس بگیرید
تکنسین ماماییترکی2560028003190تماس بگیرید
پرسنل پشتیبانی دهان و دندانانگلیسی2560028003190تماس بگیرید
پرسنل پشتیبانی دهان و دندانترکی2560028003190تماس بگیرید
بهداشت حرفه ایترکی2560028003190تماس بگیرید
تمرین اتاق عملترکی2560028003190تماس بگیرید
تمرین اتاق عملانگلیسی2560028003190تماس بگیرید
بینایی شناسیترکی2560028003190تماس بگیرید
تکنسین ارتز پروتز ارتوپدیترکی2560028003190تماس بگیرید
تکنسین آزمایشگاه پاتولوژیترکی2560028003190تماس بگیرید
خدمات داروییترکی2560028003190تماس بگیرید
تکنیک های پرفیوژنترکی2560028003190تماس بگیرید
عکاس و فیلمبردارترکی2560028003190تماس بگیرید
تکنسین فیزیوتراپیترکی2560028003190تماس بگیرید
فناوری رادیو تلویزیونترکی2560028003190تماس بگیرید
تکنسین رادیوتراپیترکی2560028003190تماس بگیرید
گردشگری و مدیریتانگلیسی2560028003190تماس بگیرید
ارتباط دیداریترکی2560028003190تماس بگیرید